Tento web je o inváznych rastlinách ich rozšírení a škodlivých vplyvoch na ekosystémy. Rastliny uvedené na tejto stránke som našiel v Petržalke v mesiacoch jún, júl, august v roku 2011. Je tu 20 druhov nepôvodných (alochtónnych) rastlín z rôznym stupňom invázneho prejavu.