Užitočné odkazy

Stránka slovenskej ochrany prírody venovaná problematike inváznych organizmov:

https://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php